Jaswanda Ganesha Idol Shadu

Material  :- Shadu

Height :- 9 inches

Jaswanda Shadu Height :- 9 inches

SKU: A67
₹1,151.00Price