Peshwa Pheta Ganesha Idol Shadu

Material  :- Shadu

Height :- 10 inches

Peshwa Pheta Shadu Height :- 10 inches

SKU: A60
₹1,151.00Price