Peshwa Pheta Ganesha Idol Shadu

Material  :- Shadu

Height :- 13 inches

Peshwa Pheta Shadu Height :- 13 inches

₹2,501.00Price
Color